‘వెనిజులాలో దొరికిన విచిత్రమైన గాడిద పక్షి’ ఒక పోటూ, మీరు చూడని అందమైన ముఖాన్ని కలిగి ఉండండి

ది

పోటూస్ (కుటుంబం నైక్టిబిడే) నైట్‌జార్లు మరియు కప్ప మౌత్‌లకు సంబంధించిన పాసరిన్ పక్షుల సమూహం. వారి వెంటాడే కాల్స్ తరువాత, వారిని కొన్నిసార్లు పేద-నాకు-అని పిలుస్తారు. ఉష్ణమండల మధ్య మరియు దక్షిణ అమెరికాలో నైక్టిబియస్ అనే ఒక జాతిలో ఏడు జాతులు ఉన్నాయి.

ఇవి రాత్రిపూట పురుగుల మందులు, ఇవి నిజమైన నైట్‌జార్లలో కనిపించే నోటి చుట్టూ ముళ్ళగరికెలను కలిగి ఉండవు. వారు ష్రిక్ లేదా ఫ్లైకాచర్ వంటి పెర్చ్ నుండి వేటాడతారు. పగటిపూట వారు చెట్ల స్టంప్స్‌పై నిటారుగా ఉంటారు, స్టంప్‌లో భాగంగా కనిపించేలా మభ్యపెట్టారు. సింగిల్ మచ్చల గుడ్డు నేరుగా స్టంప్ పైన వేయబడుతుంది.మరింత: వికీపీడియా

ది
ది
ది
ది
ది
ది
ది
ది
ది

(1 సార్లు సందర్శించారు, ఈ రోజు 1 సందర్శనలు)
వర్గం
సిఫార్సు
ప్రముఖ పోస్ట్లు